שירותי Tag

לא רבים מרופאי השיניים מודעים לביצוע חיוב רפואי בגין טיפולי השיניים שלהם. רבים מכם עשויים לחשוב ששיניים נופלים תחת טיפולים יוקרתיים, ולכן אין זה חוקי לזכות בחיוב רפואי. אך חיוב רפואי לשיניים הוא חוקי והוא דורש מעקב אחר קודים מתאימים בצורה נכונה. ...

דוח מחקרי השוק לשירותי תיירות רפואית יוצאת מספק פרספקטיבה רחבה של מגמות הפיתוח העיקריות, מעצורים, תחזיות תגמול וקצב צמיחה של מרחב עסקי זה, לצד ניתוח ההשפעה של COVID-19. מסמך המחקר בשוק שירותי התיירות הרפואית יוצאת מורכב ממידע משמעותי כגון גורמי צמיחה, מגבלות ומגבלות והזדמנויות הרחבה אחרות...